முத்தான மார்கழிக் கோலங்கள் 30

இந்தக் கோலங்களை வரைந்திருக்கும் ‘குங்குமம் தோழி’ வாசகி சுமதி பாரதி கோவையைச் சேர்ந்தவர். இதுவரை சுமார் 1 லட்சம் கோலங்களை வரைந்திருக்கிறார். மார்கழி மாதத்தில் வாசலில் இட்டு மகிழலாம்… பார்த்து பரவசப்படலாம்.

kolam049

kolam050

kolam051

kolam052

kolam053

kolam054

kolam055kolam061

kolam056

kolam057

kolam058

kolam059